Zaznacz stronę

Regulamin sklepu internetowego Nasiol.com.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy NASIOL.COM.PL działający pod adresem URL: https://nasiol.com.pl stanowi własność firmy:
  DetailTrade Kacper Kumor Emil Głaz s.c., z siedzibą
  przy al. Wincentego Witosa 11
  w Rzeszowie 35-115,
  NIP 8133834719,

  nazywanej dalej „Nasiol.com.pl” lub „Sprzedawca”.

 2. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż wysyłkowa towarów w postaci artykułów bieliźniarskich.
 1. Sklep internetowy NASIOL.COM.PL  umożliwia:
  – przeglądanie w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży kosmetyków samochodowych,
  – składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego, zapytań dotyczących towarów prezentowanych w sklepie
  – składanie przez Klientów zamówień na zakup wybranych produktów.
 2. Klientem Sklepu internetowego NASIOL.COM.PL może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Każdy Klient sklepu internetowego NASIOL.COM.PL jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://nasiol.com.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

II. Warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego NASIOL.COM.PL

 1. Towar oferowany przez Sprzedawcę pochodzi z legalnych źródeł i jest nowy fabrycznie.
 2. Katalog produktów dostępnych w sklepie internetowym oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty sprzedaży
  w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na witrynie internetowej nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sprzedawcy.
 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową  https://nasiol.com.pl  7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego i składanie zamówień na zakup wybranych produktów za jego pośrednictwem, poprzedzone jest dokonaniem przez Klienta jednorazowej rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail Klienta oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i podanie pełnych
  i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu.
 3. W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk. Klient odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania w formularzu rejestracyjnym danych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 5. Rejestracja Klienta zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 6. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego https://nasiol..com.pl  odbywa się poprzez:
  • zalogowanie się przez Klienta do swojego konta na stronie internetowej sklepu z wykorzystaniem podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła dostępu;
  • dokonanie wyboru produktów oraz ich ilości, korzystając z katalogu produktów dostępnych w sklepie;
  • potwierdzenie dokonanego wyboru produktów oraz wybór przez Klienta adresu do wysyłki i formy płatności za zakupiony towar, poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie do Sprzedawcy z Konta Klienta.
 1. Złożenie przez Klienta, za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wskazanych przez niego w formularzu zamówienia produktów dostępnych w sklepie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas rejestracji Klienta, bądź składania przez niego zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail – otrzymuje e-mail zwrotny, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego
  i dostępności zamówionych przez Klienta towarów.
 4. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, przesłanej przez Sprzedawcę, równoznaczne jest z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty. W zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane Klienta oraz koszty
  i adres do wysyłki.
 1. Po złożeniu przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia lub w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych po jego otrzymaniu – jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy – Sprzedawca potwierdzi dostępność produktu oraz poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

III. Koszt wysyłki towarów, warunki dostawy towarów.

 1. Wysyłki towaru realizowane są – wedle wyboru Klienta – przesyłką kurierską DPD, Kurierem Inpost lub Paczkomaty Inpost  (opcja płatności Przelewy24, „za pobraniem” lub przelewem bankowy na konto Sprzedawcy).
 2. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się w dzień pracujący do godziny 13.00 od momentu potwierdzenia dokonania wpłaty na konto Sprzedawcy.
 3.  W przypadku złożenia Zamówienia, dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile Sprzedawca nie zaznaczy inaczej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 4. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem”, czas wysyłki liczy się od momentu akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Koszty dostawy towaru na terenie Polski uzależnione są od wartości zamówionego towaru, wybranego rodzaju dostawy (za pośrednictwem DPD, Kuriera Inpost, Paczkomatu ) oraz sposobu płatności (przelewem na konto Sprzedawcy, systemem PayPal, szybkimi płatnościami Przelewy24 lub płatność „za pobraniem”). Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz w potwierdzeniu Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Zamówienia realizowane są bez względu na wartość zakupionego towaru.
  Sposób opakowania zamówionych towarów jest uzależniony od ilości oraz rodzaju zamówionych produktów. Istnieje możliwość indywidualnych uzgodnień co do sposobu pakowania zamówienia z opcjonalną dopłatą przez kupującego w razie konieczności angażowania specjalnych elementów wypełniających.
  – Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Kurier Inpost i Paczkomaty jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.  Zamówienia z wysyłką poza granicę Polski są możliwe tylko za pośrednictwem kuriera DPD. 
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Klientowi lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki.

IV. Sposoby płatności.

 1. Płatność przez Klienta za zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego towar może być dokonana w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Mbank, numer PL 62 1140 2004 0000 3902 7973 4584 wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;

 • gotówką, przy odbiorze przesyłki kurierskiej z zakupionym towarem – w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.
 • przelewem dzięki serwisowi Przelewy24;
 1. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są jednostkowymi cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym, uwidocznione w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, są obowiązujące dla danej transakcji sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wycofywania produktów, wprowadzania nowych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania oraz modyfikowania akcji promocyjnych i polityki rabatowej obowiązujących w sklepie.
 4. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień Klientów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży

V. Reklamacje.

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów konsumpcyjnych z umową sprzedaży lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres:
DetailTrade Kacper Kumor Emil Głaz s.c., z siedzibą
przy al. Wincentego Witosa 11

w Rzeszowie 35-115

 1. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie.
  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu  oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem. Formularz reklamacyjny dostępny
  jest ->tutaj<-.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
 3. Reklamowany towar Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy i wolny od wad, wedle wyboru Klienta.
 5. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru.

VI. Zwrot oraz wymiana towaru.

 1. W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży, jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Zwrot  zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
  w ciągu 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość wymiany zakupionego towaru na produkt o innym rozmiarze lub kolorze (różnice w cenie zostaną uwzględnione) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem wymiany zamówionego towaru na inny produkt oferowany przez Sprzedawcę jest brak zużycia towaru, posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń bielizny oraz zapakowanie towaru w oryginalne, nieuszkodzone pudełko.
 3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem (np. łącznie z poduszkami w biustonoszach lub strojach kąpielowych typu push-up) oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:
  Kumor Emil Głaz s.c., z siedzibą przy al. Wincentego Witosa 11 w Rzeszowie 35-115
 4. Do zwracanego lub wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz numer konta, na które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar.
 5. Koszty związane z transportem zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient.
  Formularz zwrotu/wymiany dostępny jest ->tutaj<-.

VII. Dane osobowe.

 1. Podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane osobowe, przy dokonywaniu rejestracji w sklepie internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w bazie klientów Sprzedawcy jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych za pośrednictwem sklepu umów.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy klientów Sprzedawcy.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.